אנטישמיות בארצות הברית

בארצות הברית ובכל העולם האנטישמיות הולכת וגוברת, אנשים מדווחים על תקריות רבות אך התקשורת מסרבת להעלות את הדיווחים ברשתות כך משתיקים את כל המתרחש על פני השטח ולציבור מוצגת תמונה שקרית ומאד מטעה. בקרב היהודים פחד גדול ואם לפני עשרים שלושים שנה כולם הרגישו ביטחון אישי שאף אחד לא יכול לפגוע ביהודים בשבועות האחרונים אפילו מילים כמו שואה שניה נשמעת בגדר אפשרות, יהודים בארצות הברית החלו לדבר על בריחה לישראל. מדפי ההיסטוריה אנו למדים שתמיד רדפו את היהודים והאנטישמיות לא נעלמת. גל האנטישמיות הנוכחי הביא את היהודים להוריד מזוזות מדלת ביתם, מפחדים לצאת החוצה שמא יתנכלו להם. היהודים לא מבינים שלנו כעם תפקיד מיוחד מול כל העולם, על היהודים להראות לעלם כולו מהי הצורה הנכונה למין האנושי, לא רק ליהודים אלא לעולם כולו. עלינו להציג לעולם איך חברה תקינה ומתוקנת צריכה להתנהל על ידי קשרים טובים ונכונים ביננו עד לאהבה ממש. ללא הבדל של גזע, צבע, מין או ימין ושמאל. עלינו להראות דוגמא שמעל כל ההבדלים השוני והייחודיות של כל אחד, מעל כל אלה אנו צריכים להתאחד ולהתחבר במטרה הזו כיעד משותף לכולנו. כל עוד לא נממש את יעודנו ותפקידנו המיוחד נמשיך לסבול מכות שונות, אנו בני האדם חלק מהטבע השלם וכל עוד לא נהיה בהרמוניה לפי חוקי הטבע, הטבע ימשיך ללמד אותנו בדרך הקשה עד שנתרצה ונשתכנע. עד אז כל העולם ימשיך לסבול והיהודים במיוחד מרדיפות ואנטישמיות. כשמכל העולם יתחילו יהודים לברוח לישראל אולי אז נסכים לקיים את תפקידנו. בשום מקום בעולם ליהודים לא יהיה טוב וביטחון אפילו לא באדמת ישראל. עד שלא ניישם את מטרתנו בחיים בעולם הזה, זה נקרא להיות אור לגויים כמו שמוסבר באתר https://aspbasilicata.net/ , להסביר לכל האנושות בשביל מה אנו חיים כולנו ומה מטרת חיינו. כרגע כל העולם סובל כי עם ישראל לא ממש את תפקידו. עלינו להבין שרק איחוד בין כל היהודים יביא שקט שלווה ושלום לכל העולם, הבחירה בידינו וככל שנמהר להפנים וליישם ייטב לכל העולם.